SİRKÜLER 17- Konutlarda 31.10.2018 tarihinde kadar uygulanacak olan KDV oranı, tapu harcı, kdv ve amortisman teşvikinden yararlanacak makine techizat listesi ve diğer bazı düzenlemeleri içeren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/17

SİRKÜLER TARİHİ: 05.05.2018

 

KONU: 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Taşınmazlara ilişkin Katma Değer Vergisi oranı, tapu harcı, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve amortisman teşviki uygulanacak yeni makine ve teçhizat listesi ile bazı alkollü içeceklerde uygulanacak ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

05.05.2018 tarih 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 05.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

 

  • % 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların teslimlerinde % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacak.

% 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacak. Yapılan düzenleme sadece konutlar için geçerli olup, diğer taşınmazların tabi olduğu katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

  • Tapu harcı oranı konut ve işyerleri için binde 20’den binde 15’e düşürüldü.

Tapu işlemlerinde “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere “binde 15” olarak yeniden belirlendi. Sadece konut ve işyerlerinin tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmakta olan tapu harcı binde 15’e indirilmiştir.

  • İmalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman teşviki uygulanacak (31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir) yeni makine ve teçhizat listesi belirlenmiştir. Dolayısıyla bu liste dışındaki iktisadi kıymetler teşvikten faydalanamayacaktır.

7103 sayılı kanunla yayımlanan 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Katma Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek Makina Ve Teçhizat Listesi belirlenmiştir.

Söz konusu listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  • Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna, her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının % 50’si olarak yeniden belirlendi.

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde,  her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15 olarak uygulanan istisna oranı, % 50 olarak yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme ile her bir çocuk için gelir vergisinden istisna edilen aylık tutar 304,42 TL’den 1.014,75 TL’sına çıkarılmıştır.

  • Bazı alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarlarında düzenleme yapıldı.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari vergi tutarları yeniden tespit edildi.

 

Söz konusu değişiklikler ve amortisman listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*