SİRKÜLER 18- 2018/11750 sayılı BKK ile 31.10.2018 tarihine kadar işyeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER NO: 2018/18
SİRKÜLER TARİHİ: 18.05.2018

Konu: 2018/11750 sayılı bakanlar kurulu kararı ile esnaf muaflığından yararlananlar ihtiyaç fazlası elektrik satışından yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı, 31.10.2018 tarihine kadar işyeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı yeniden belirlenmiş ve kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılan araçlar yenilenmek istendiği takdirde alınacak araçlar için terkin edilecek ÖTV tutarları belirlenmiştir.

1) GVK 9. Maddesi 9’uncu bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik satış bedeli olarak yapılan ödemelerden yapılacak tevkifat oranı “0” olarak tespit edilmiştir.

2) % 18 katma değer vergisi oranına tabi konutlara ek olarak işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için de 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacaktır. (17 no.lu Sirküden hatırlanacağı gibi  30.04.2018 tarih 2018/11674 sayılı BKK ile 05.05.2018 tarihinden geçerli olmak % 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacaktı.)

3) 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı tespit edilmiştir.

a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,
Tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*