Sirküler 2012-4 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi.

SİRKÜLER         : 2012/04

KONU               : 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu

   Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi.

18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt ürünlerinde vergi indirimine gidildi. Bakanlar Kurulu, Özel Tüketim Vergisi’nde yeni düzenleme yaparak kurşunsuz benzin ve motorinin ÖTV’sini düşürdü.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile, litre başına ÖTV tutarları; kurşunsuz 95 oktan benzin için 1.8915 TL’den 1.8765 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan benzin için 2.0135 TL’den 1.9985 TL’ye, motorin ve kırsal motorin için 1.3045 TL’den 1.2945 TL’ye düşürüldü.

Litre başına ÖTV tutarları; deniz motorini için 1.2345 TL’den 1.2245 TL’ye, benzol, tuluol ve solvent nafta için 2.0135 TL’den 1.9985 TL’ye indirildi.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve yeni ÖTV tutarları ile eski ÖTV tutarlarını gösteren tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla..

18.05.2012

 

18 Mayıs 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28296

Karar Sayısı : 2012/3172

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 469 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN

(A) VE (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

G.T.İ.P. NO*

Mal İsmi

Yeni Vergi Tutarı

Eski Vergi Tutarı

Birimi

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8765

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.12 Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8765

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.19 Diğerleri

1,8765

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,9985

2,0135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.19 Diğerleri

1,9985

2,0135

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11 Motorin              

1,2945

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.13 Kırsal Motorin

1,2945

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.29 Diğerleri         

1,2945

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin   

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.13 Deniz motorini (DMX)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.14 Deniz motorini (DMA)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.15 Deniz motorini (DMB)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.16 Deniz motorini (DMC)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.29 Diğerleri     

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC)

1,2245

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.18 Diğerleri            

1,2245

1,2345

Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10 Benzol (Benzen)

1,9985

2,0135

Kilogram

2707.20 Toluol (Toluen)

1,9985

2,0135

Kilogram

2707.50.90.00.11 Solvent nafta

1,9985

2,0135

Kilogram

(Çözücü nafta)
2710.11.21.00.00 White spirit

1,9985

2,0135

Kilogram

2710.11.25.00.00 Diğerleri

1,9985

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.11 Diğer solventler                     

1,9985

2,0135

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Diğerleri        

1,9985

2,0135

Kilogram

(Petrol eteri)
2710.19.29.00.00 Diğerleri                        

1,9985

2,0135

Kilogram

(Petrol eteri)
2901.10.00.90.11 Hekzan

1,9985

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.12 Heptan

1,9985

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.13 Pentan

1,9985

2,0135

Kilogram

2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)

1,9985

2,0135

Kilogram

2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)

1,9985

2,0135

Kilogram

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1,9985

2,0135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,9985

2,0135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,9985

2,0135

Kilogram

3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1,9985

2,0135

Kilogram

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*