Sirküler 2012-8 Aylık Prim ve Hizmet Belgesilerine Meslek Kodlarının ve Ünvanların Eklenmesi

SİRKÜLER       : 2012/08

KONU             : Aylık Prim ve Hizmet Belgesilerine Meslek Kodlarının ve Ünvanların Eklenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 01.11.2012 sayılı duyuruda; işverenlerin e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine çalışanların meslek kodlarını ve meslek unvanlarını ekleyecekleri belirtilmektedir.

Söz konusu duyuruda; uygulamanın Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden itibaren işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulamasına başlanacağı belirtilmiştir.

Uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininn birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır.
  • Uygulama 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır.

Belge Türü

Sigortalılar

07

3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

19

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular

22

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

25

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

42

3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

43

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

44

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

Ayrıca anılan duyuruda uygulamanın teknik detaylarına da yer verilmiş olup, tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları listesine https://app.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

 

01.11.2011

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*