Sirküler 2013/5 KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/5

KONU               :  KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

 

26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan tevkifata konu mallar ve tevkifat oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak söz konusu değişiklikler aşağıda gibidir;

  • Kurşun külçeler ile kurşun ve alaşımlarından mamul teslimi de tevkifat kapsamına dahil edilmiştir. Kurşun külçelerin bakır, çinko ve alüminyum külçelerde olduğu gibi  ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat oranı eskiden olduğu gibi 7/10 olacaktır.
  • Söz konusu külçe dışında kalan malların  7/10 olan tevkifat oranı ise 5/10 şeklinde değiştirilmiştir.
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde KDV istisnasından vazgeçenlere; bu malların tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
  • Ağaç ve orman ürünleri tesliminde uygulanan (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
  • Mahsuben ve nakden iade taleplerinde uygulanan 2.000,00 TL olan sınır 4.000,00 TL olarak uygulanacaktır.
  • Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

 

Saygılarımızla…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*