SİRKÜLER 23- Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması açısından oluşturulan Defter-Beyan Sisteminin kullanımı 30/6/2018 tarihinden 30/9/2018’e uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/23

SİRKÜLER TARİHİ: 29.05.2018

Konu: Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması açısından oluşturulan Defter-Beyan Sisteminin kullanımı 30/6/2018 tarihinden 30/9/2018’e uzatılmıştır.

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

SAYGILARIMIZLA…

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*