SİRKÜLER 24- Kar payı kısıtlamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2020/24

SİRKÜLER TARİHİ: 17.05.2020

Konu: 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin (yürürlük 17.04.2020) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Söz konusu maddeye göre, Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilecek ve geçmiş yıl kârların ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyeceklerdi.

17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde uygulamanın kapsamına, uygulamadan muaf tutulacaklara, karpayı dağıtımının genel kurulda görüşülebilmesi için bakanlıktan izin alınmasına, esas alınacak finansal tablololara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf

Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*