SİRKÜLER 24- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1/10/2018 tarihinde uygulamaya başlanacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/24

SİRKÜLER TARİHİ: 29.05.2018

Konu: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği (sıra no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no:4) Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

SAYGILARIMIZLA..

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*