SİRKÜLER 30- Hurdaya Çıkarılan 20 Yaş ve Üstü Araçlara İlişkin Bazı Vergi ve Cezalar Silinecek.

 

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/30

SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2017

KONU: 27.07.2017 tarih ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde “20 yaş ve üstü araçların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkartılması suretiyle hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesine yönelik açıklamalar yayımlandı.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48)

 

Bu Tebliğin amacı, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yasal Düzenleme

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde;

“(1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

….

 Usule ilişkin detay açıklamalar tebliğde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*