SİRKÜLER 30- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfırlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/30

SİRKÜLER TARİHİ: 17.06.2019

Konu: 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfırlanmıştır.

15.05.2019 tarihinde yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı ile döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara binde 1 oranında BSMV’ye tabi olma durumuna istisna getirilmiştir. Karar yayım tarihini takip eden gün yürürlüğe girecektir.

Karar Sayısı: 1149

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16/6/2019 TARİHLİ VE 1149 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,”

MADDE 2– Bu Karar yayımını takip eden gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SAYGILARIMIZLA….

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*