SİRKÜLER 32- 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/32

SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018

Konu: İkinci el araç ve taşınmaz ticareti, yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisna ve genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamalarını da içeren 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İlgili Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm

 

Saygılarımızla…

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*