SİRKÜLER 33- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/33

SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2019

Konu: 27.07.2019 tarih ve 30844 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. (Daha önce 01.07.2019 tarihine kadar ertelenmişti)

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

SAYGILARIMIZLA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*