SİRKÜLER 35- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu 6 ay daha uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/35

SİRKÜLER TARİHİ: 03.09.2019

Konu: 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Yeni tarih 04.03.2020 olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SAYGILARIMIZLA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*