SİRKÜLER 36- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/36

SİRKÜLER TARİHİ: 05.12.2017

KONU: 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm uzantısından ulaşılabilecek torba kanunda;

-Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacağına,

-Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacağına,

-Özel iletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirleneceğine,

-Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi’nden muaf tutulacağına,

-Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılacağına,

-2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltileceğine,

-Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemler olacak. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacak. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceğine,

-Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT’lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılacağına,

-Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacağına,

-Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınacağına,

-İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edileceğine,

İlişkin hükümler bulunmaktadır.

Saygılarımızla..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*