SİRKÜLER 36- Amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı %1,40’tan %2’ye yükseltilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/36

SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2018

Konu: 62 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı %1,40’tan %2’ye yükseltilmiştir.

 

05 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30526

Karar Sayısı: 62

Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Gecikme zammı oranı

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla…

BİLGİLİ DENETİM

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*