SİRKÜLER 36- VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER

SİRKÜLER NO: 2019/36

SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2019

Konu: VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.

2019/34 no.lu Sirkümüzde VERBİS’e kayıt zorunluluğunda bir kısım mükellefler için sürenin 30.09.2019 tarihinde dolduğu hakkında bilgi verilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan duyuruda söz konusu süre yılsonuna kadar uzatılmıştır. Duyuru aşağıda yer almaktadır.

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

karar verilmiştir.

SAYGILARIMIZLA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*