SİRKÜLER 37- Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2 olarak belirlenmiştir.

 VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/37

SİRKÜLER TARİHİ: 02.10.2019

Konu: 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı  %2 olarak belirlenmiştir. (Hatırlanacağı üzere 29.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmişti.)

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.”

1 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

SAYGILARIMIZLA…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*