SİRKÜLER 40- Geçici Vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/40

SİRKÜLER TARİHİ: 14.10.2019

KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi    :14/10/2019
Sayısı   :KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39
İlgili olduğu maddeler           :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*