SİRKÜLER 46- “Belgelerimi elektronik ortamda düzenlemek zorunda değilim” demeyin, yeni tebliğ sizi de ilgilendirebilir!

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/46

SİRKÜLER TARİHİ: 23.10.2019

Konu: 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik kullanıcı sayısını artırıcı hükümler içermektedir. Dolayısıyla ilgililerin daha sonra herhangi bir yaptırıma tabi olmamak için açıklanan hükümlere dikkat etmesi gerekmektedir.

-Öncelikle yayımlanan yeni genel tebliğ ile e-fatura düzenleme sınırı 5.000.000 TL’ye çekilmiştir. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Öte yandan yeni yayımlanan tebliğ belgelerini elektronik ortamda düzenlemeyen bazı mükelleflere de zorunluluklar getirmiştir. Getirilen hükümlere uymamanın cezası olarak da, VUK’ta yer alan ilgili cezaların uygulanacağına hükmedilmiştir.

-e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi aşması halinde, sözkonusu faturaların 01/01/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Sirküler başlığında yer verdiğimiz gibi “Belgelerimi elektronik ortamda düzenlemek zorunda değilim” demeyin! Yukarıda yer verilen yeni bir takım uygulamalar sizi de ilgilendirebilir.

Söz konusu genel uygulama tebliğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

SAYGILARIMIZLA…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*