SİRKÜLER 47- ÖKC’lerle ilgili bazı sorumlulukların başlangıç tarihi 01.01.2019 tarihine uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/47

SİRKÜLER TARİHİ: 31.10.2018

 

Konu: 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) ile günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB’in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1.10.2018’de biten süre, 1.1.2019’a uzatıldı. Ayrıca perakende mal satışlarıyla hizmet ifalarına yönelik ÖKC’lerle gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin süre de 1.10.2018’den 1.1.2019’a uzatılmıştır.

 

31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30581
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502)

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Saygılarımızla…

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*