SİRKÜLER 50- 29 Aralık 2017 Tarihli ve Mükerrer 30285 Sayılı Resmî Gazete’de, Maliye Bakanlığı tarafından 7 adet genel tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/50

SİRKÜLER TARİHİ: 29.12.2017

KONU: 29.12.2017 tarih ve Mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı tarafından muhtelif tebliğler yayımlanmıştır. Bu genel tebliğlerde, kanunlarda yer alan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması ile 2018 yılında uygulanacak hadler yer almaktadır.

 

Detay için bknz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm

 

Bunlar;

 

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

tebliğleridir.

Saygılarımızla…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*