SİRKÜLER 51- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7193 Sayılı Kanunla düzenlenen hükümlerin yürürlük tarihleri hakkında bilgilendirme

Yürürlük

– Dijital hizmet vergisine ilişkin hükümler bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında,

– Konaklama vergisine ilişkin hükümler 1/4/2020 tarihinde,

– Taşıma gideri ve hakemlere ödenecek ücretlere istisnanın son verilmesine ilişkin hükümler yayım tarihini izleyen ay başında,

-Binek otomobillerin gider ve amortismanlarına ilişkin hükümler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– Gelirlere %40 oranında vergi oranını getiren hükmü 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde (ücretlilere uygulanmayacak)

– Vergi indirimine ilişkin hükümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– Futbolculardan yapılacak %20 oranında vergi kesintisi 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– Kanun yolundan vazgeçmeye ilişkin hükümleri 1/1/2020 tarihinde,

– Değerli konut vergisi yayımı tarihinde,

– Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girecektir.

Not: Kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*