SİRKÜLER 52- 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/52

SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018

 

Konu: 503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503)

RG SAYISI: Sayı : 30611

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*