SİRKÜLER 54- Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı!

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/54

SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2018

Konu: Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı

 

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre defterlerin tasdik zamanı:

  1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için aralık ayı sonuna kadar);
  2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
  3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
  4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

Dolayısıyla normal hesap dönemi kapanmadan önce yeni hesap döneminde kullanacak defterler tasdik ettirilmelidir.

e-Defter tutan mükellefler ise Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

Anonim Şirketler

 

Limited Şirketler Dernek Ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinin Tutacağı Defterler Kooperatiflerin Tutacağı Defterler
Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri
Defteri Kebir Defteri Kebir Defteri Kebir Defteri Kebir
Envanter Defteri Envanter Defteri Envanter Defteri Envanter Defteri
Damga Vergisi Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri
Pay Defteri Pay Defteri Pay Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Öte yandan ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK’nın 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” Noterlere ibraz edilecektir.

 

SAYGILARIMIZLA…

BİLGİLİ DENETİM

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*