SİRKÜLER 55- 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58; 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2019/55

SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2019

Konu: 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 512) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.  


Öte yandan; 1839 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir.  

22 /12/2019 TARİHLİ VE 1839 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.
MADDE 2– (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SAYGILARIMIZLA….,

Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*