SİRKÜLER 56- Elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi yayınlarının satışı ve elektronik kitap okuyucu ve benzerlerinin teslimlerinde KDV oranı %18’e yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/56

SİRKÜLER TARİHİ: 19.12.2018

Konu: 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi benzerlerinin elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde KDV %18 olarak belirlenmiştir.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),”

MADDE 2– Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

MADDE 3– Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

SAYGILARIMIZLA..

BİLGİLİ DENETİM

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*