SİRKÜLER 9- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/9 SİRKÜLER TARİHİ: 12.02.2020 Konu: : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GEKAP beyannamesinin verilmesine ışık tutacak olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu dokümana aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gekapusulesas-20200210184744.pdf Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin … Okumaya devam et SİRKÜLER 9- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.