SİRKÜLER-Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yeni Düzenleme Yapıldı

KDV SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi : 19/09/2016

Sirküleri No: 2016/16

Konu: Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yeni Düzenleme Yapıldı
Konut teslimlerinde de 2013 yılının başından geçerli olmak üzere değişik KDV oranları uygulanmakta idi. Buna göre;
1-Net alanı 150 m2’nin üstünde olan konutlarda %18,
2-Net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
a- Beşyüz Türk Lirasına kadar olanlarda % 1,
b- Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı yani % 8 ,
c- Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı yani % 18 olarak uygulanmaktaydı.
08 Eylül 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 2016/9153 sayılı Kararın 1. maddesi ile KDV Oranlarının belirlenmiş olduğu Karara Geçici 2. Madde eklenmiş bulunmaktadır.
Geçici 2. maddenin hükmü; “Bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” şeklindedir.
Yapılan bu düzenlemeyi özetleyecek olursak; Mart 2017’ye kadar geçerli olmak üzere;
1- 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı % 8,
2- 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan arsa birim m2 fiyatı Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde de yeni KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
Bakanlar Kurulu tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2016 tarihli düzenleme ile 150 m2’den büyük konut teslimleri ile 150 m2 ye kadar olanlarda ve Büyükşehir sınırları içerisinde arsa m2 birim fiyatı 1000 TL üstü olan konut teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüş olup bu da %10 oranında bir indirime gidilmiş olması anlamına gelmektedir.
Bununla birlikte önceki düzenlemelere göre konut teslimlerinde % 1 ve % 8 olarak uygulanan KDV oranlarında da herhangi bir değişik söz konusu değildir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*