SİRKÜLER-SGK yayımlamış olduğu 2016/13 sayılı Genelge ile borcu yoktur yazısı alabilmek için yapılacak işlemler.

Sigorta Primlerini KDV İade Alacağından Mahsup Yöntemi İle Ödeyen İşverenlerin Borcu Yoktur Yazısı Alabilmelerine Dair SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sirküler            : 2016/13

Sirküler Tarihi : 20.07.2016

Konu              : SGK yayımlamış olduğu 2016/13 sayılı Genelge ile borcu yoktur yazısı alabilmek için yapılacak işlemler.

Cari ay prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenler, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihi takip eden eden ayın 1 ila 20’si arasında geçecek süre içinde “SGK Borcu Yoktur Yazısı” almak istemeleri halinde, Genelge ekinde yer alan formatta iadeyi yapacak olan ilgi vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları yazı ve taahhütnameyi SGK’ya ibraz etmeleri halinde “Borcu Yoktur Yazısı” alabileceklerdir.

5510 sayılı yasanın 88inci maddesinde prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenebileceği kabul edilmiş, İşveren Uygulama Tebliği ile de bu yöntemle prim ödenmesi halinde cari ay primlerinin ödenme vadesini takip eden ayın 20 nci gününe kadar ödenmesinin mümkün olduğu kabul edilmiştir.
Ancak, uygulamada sigorta primi borçlarının KDV iade alacağından mahsup edilmek suretiyle ödeme yönteminde SGK’ya para aktarma işleminin ilave 20 günlük süre içinde aktarılması nedeniyle, takip eden ayın 1 ila 20’si arasında işverenlerin ihalelere katılmak veya başka nedenlerle SGK’dan borcu yoktur yazısına ihtiyaç duymaları durumunda, söz konusu yazıyı temin etmelerinde temin edememekteydiler.
SGK yayımlamış olduğu 2016/13 sayılı Genelge ile bu durumda olan işverenlerin iadeyi yapacak olan Vergi Dairesinden/Saymanlıktan alacakları “mükellef ……’nın … ayına ait ….. tutarındaki prim borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle …….… tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır” içerikli ve ıslak imzalı yazıyla SGK Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve genelge ekindeki KDV iade alacağının zamanında Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan Borcu Yoktur yazısının geçersiz olacağı yönündeki taahhütnameyi vermeleri şartıyla Borcu Yoktur yazısı alabilecekleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Saygılarımızla.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*