SİRKÜLER – Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ile istihdamda sigorta teşviki uygulamasında süreler uzatıldı.

SİGORTA TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA

(SGK 2011/45 ve 2016/01 sayılı Genelgeler)

SGK SİRKÜLERİ

Sirküler                      : 2016/01

Sirküler Tarihi          : 15.01.2016

Konu             : Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ile istihdamda sigorta teşviki uygulamasında süreler uzatıldı.

Bilindiği üzere 6111 sayılı bazı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile 4447 sayılı Kanuna yeni bir sigorta primi işveren hissesi desteğinin yer aldığı geçici 10 madde ile teşvik uygulaması getirilmiş, bu teşvik uygulaması ile ilgili, S.G.K. Başkanlığı S.S.Genel Müdürlüğünün 07.06.2011 tarihli 2011-45 sayılı genelgesi yayınlanmış idi.

Geçici 10. Madde ile ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin % 20’nin hazine tarafından karşılanması öngörülmüştür. Teşvik uygulaması 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.03.2011 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu teşvik uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yine 23.04.2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı kanunun 28. Maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa geçici 15. Madde eklenerek yeni bir sigorta teşvik uygulaması getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05.01.2016 tarihli 2016-1 sayılı genelge ile 6645 sayılı kanunun 28. Maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 15. Madde ile sağlanan sigorta primi teşvik uygulamasıyla ile ilgili genelge yayımlanmıştır.

Süresi 31.12.2020 yılına kadar uzatılan Geçici 10. Madde ile ilgili 07.06.2011 tarih 2011-45 sayılı genelge ile geçici 15. Madde tatbikini bildiren 05.01.2016 tarih 2016-1 sayılı genelgeler incelenerek bahsi geçen teşviklerden yararlanılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden bilgi edinilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

 

BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD ŞTi

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*