SİRKÜLER/18- Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçilerin Bazı Ödemelerini Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO:2017/18

SİRKÜLER TARİHİ:01.04.2017

KONU: 01.04.2017 tarih ve 30025  sayılı Resmi Gazete’de, 479 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin bazı ödemelerini tevsik zorunluluğu yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 

01.04.2017 tarih ve 30025 Resmi Gazete’de, 479 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin 7.000 TL ve üzerindeki ödemeleri banka ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Dolayısıyla 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

 

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla

BİLGİLİ DENETİM

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*