SİRKÜLER/22- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/22

SİRKÜLER TARİHİ: 03.05.2017

KONU: 03.05.2017 tarih ve 30055 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile lisanslı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji yatırımları bölgesel desteklerden yararlanacak öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiş, cazibe merkezleri programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illeriyle Kilis ilinde yapılacak yatırımların desteklerden yararlanma süresinin başlangıcı 22.11.2016 tarihine çekilmiştir.

Karar Sayısı: 2017/10111

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

MADDE 2– 13/2/2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3– Bu Kararın 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla.

logo3

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*