SİRKÜLER/27- Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelere Tevsik Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/27

SİRKÜLER TARİHİ: 09.06.2017

KONU: 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de, çeşitli tahsilat ve ödemelerin banka vb. kuruluşlar aracılığıyla yapılmasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapan Genel Tebliğler Yayımlandı.

 

  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ile, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlere tevsik zorunluluğu getirilmiştir. (01.07.2107’den itibaren)

 

  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) ile;

a) Araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise 7.000 TL’lik hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluğu getirilmiştir. (01.07.2017’den itibaren)

b) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerinde ise tevsik zorunluluğu kaldırılmıştır. (09.06.2017’den itibaren)

 

Saygılarımızla

logo3

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*