SİRKÜLER/28- KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecek

 

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/28

SİRKÜLER TARİHİ: 22.06.2017

 

KONU: 22.06.2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 13)  ile KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir.

 

4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 12. maddesi ile KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsubu imkanı kaldırılmıştı.

Ancak “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmasıyla KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsup imkanı yeniden getirilmiştir.

Öte yandan KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın vergi inceleme raporuna bağlanmıştır. Buna göre mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecektir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Yukarıdaki düzenlemeler 22.06.2017 tarihi itibaren yürürlüğe girmiş olup, tebliğe göre bu tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış ilgili iade talepleri de vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

 logo3

Saygılarımızla

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*