Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5

28.11.2008

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine istinaden hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.

———————

128/7/1953 gün ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*