Tescil Edilmiş Taşıtların Satış ve Devirlerine İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

20.05.2010

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendine ilişkin olarak 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II – Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara ilişkin 2 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*