Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna Tutarları ve Vergi Tarifesine İlişkin VİV Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29.12.2009

29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 41 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer Alan istisnalar ile 01.01.2010 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde vergiyi hesaplamaya yönelik vergi tarifesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*