Yazar Arşivi: ahmet sevincek

SİRKÜLER 34- 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır.

      VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/34 SİRKÜLER TARİHİ: 30.09.2017 KONU: 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) Giriş MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan KDV Tevkifat Oranı (3/10) Olarak Değiştirilmiştir.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/33 SİRKÜLER TARİHİ: 27.09.2017 KONU: 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan KDV Tevkifat Oranı (3/10) Olarak Değiştirilmiştir.   Maliye Bakanlığı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- Altına dayalı devlet tahvili iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergilendirilmeyecek.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/32 SİRKÜLER TARİHİ: 27.09.2017 KONU: 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet tahvili iç borçlanma senetleri ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlara vergi muafiyeti tanındı.   22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10840 SAYILI KARARNAMENİN ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- 4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/31 SİRKÜLER TARİHİ: 26.09.2017 KONU: 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de “(Seri No:4) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği” yayımlandı.   ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)   Amaç Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 30- Hurdaya Çıkarılan 20 Yaş ve Üstü Araçlara İlişkin Bazı Vergi ve Cezalar Silinecek.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/30 SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2017 KONU: 27.07.2017 tarih ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde “20 yaş ve üstü araçların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkartılması suretiyle hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/29- 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/29 SİRKÜLER TARİHİ: 25.07.2017 KONU: 25.07.2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamaların yer aldığı tebliğ aşağıda yer almaktadır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 482) Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/28- KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecek

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/28 SİRKÜLER TARİHİ: 22.06.2017   KONU: 22.06.2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 13)  ile KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir.   4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/27- Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelere Tevsik Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/27 SİRKÜLER TARİHİ: 09.06.2017 KONU: 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de, çeşitli tahsilat ve ödemelerin banka vb. kuruluşlar aracılığıyla yapılmasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapan Genel Tebliğler Yayımlandı.   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ile, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/26- Bazı Alacakların Yapılandırılmasını İçeren 7020 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/26 SİRKÜLER TARİHİ: 03.06.2017 KONU: 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmî Gazete’de “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.   27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı kanunun uygulama usul ve esaslarının açıklandığı; 1) 7020 Sayılı Kanun ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/25- 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/25 SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2017 KONU: 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de, Kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getiren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda tebliğ yapılabileceğine ilişkin hükümlerin yer aldığı ...

Devamını Oku »