Yazar Arşivi: ahmet sevincek

2014/9 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları

SİRKÜLER         : 2014/09 KONU               : 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak   Döviz Kurları   Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan ...

Devamını Oku »

2014/8 E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

SİRKÜLER         :  2014/8 KONU               : E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler  de  ...

Devamını Oku »