Yazar Arşivi: ahmetaliozdemir

Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Politikaları Ve Mükellef Eğilimleri

1-GİRİŞ: Bu yazımızda Türkiye’de özellikle 60’lı yıllardan itibaren çeşitli adlar altında ve çok farklı yapılar içinde gündemin üst sıralarına yerleşmiş “kayıt dışı ekonomi” kavramına genel bir perspektiften baktıktan sonra vergi politikalarının mükellef eğilimlerine etkisi üzerinde duracağız. Kayıt dışı ekonomi kavramı aslında birden çok kavramla isimlendirilebilecek faaliyetlerin genel kabul görenidir. Ekonominin, farklı  faaliyetleri kapsayan  karmaşık bir olgu olması nedeniyle bu kavramın ...

Devamını Oku »

Gıda Bankacılığı Ve Vergisel Teşvik Boyutu

Giriş: Toplumlarda görülen açlık ve yoksulluğun nedeni üretim azlığı değildir. Asıl önemli olan konu üretim-tüketim evresinde gıda kayıplarının önlenmesi ve dengeli dağıtımın yapılabilmesidir.Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre, gıda maddelerinde hasattan tüketime kadar geçen zaman diliminde çeşitli sebeplerle meydana gelen fiziki kayıp miktarı % 35’e yakındır. Ürünler istenilen seviyede olsa bile, ürünlerin ihtiyaç duyulan yerlere firesiz uğraması, üretici ve ...

Devamını Oku »