Yazar Arşivi: bayramtamkan

Kamuda Sözleşmeli Olarak Çalışan Personelin Sözleşmelerinden Kaynaklanan Damga Vergisi

I- GİRİŞ Kamu hizmetleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmektedir. Diğer kamu görevlilerinden anlaşılması gereken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun[1]4’ üncü maddesinde memurlar dışında sayılan personeldir. Bunlar, sözleşmeli personel, geçici işçi ve işçilerdir.[2] Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz konuların başında, sözleşmeli olarak kamuda istihdam edilen çalışanlar yer almaktadır. Bu çalışanlar bir hizmet sözleşmesi karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. ...

Devamını Oku »

Maliye Bakanlığınca Belirlenen Orandan Daha Düşük Veya Daha Yüksek Amortisman Oranı Uygulanabilir (Mi)?

I. GİRİŞ İşletmelerin iktisadi faaliyetlerinde kullanılan duran varlıklar, kullanıldıkları sürece bir takım değer kayıplarına uğramakta ve bu değer kayıplarının giderleştirilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bunların giderleştirilebilmesi için de 213 sayılı Vergi Usul Kanunun[1]Değerleme Kitabının son bölümünde ‘Amortismanlar’ başlığıyla bir usul belirlenmiştir. Amortisman[2]konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 313 ila 330’ uncu maddeleri arasında düzenlemiştir. Söz konusu Kanunun 313’ üncü maddesinde, işletmeden ...

Devamını Oku »

Navlun Sözleşmelerinin Ve Navlun Sözleşmelerine Göre Elde Edilen Bazı Gelirlerin Türk Vergi Hukukundaki Yeri

I- GİRİŞ Navlun sözleşmesi, deniz yoluyla eşya taşımacılığında kullanılan bir sözleşmedir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun[1] deniz ticaretine ilişkin dördüncü kitabında düzenlenmiştir. Amacı, taşınacak olan eşyanın güvenilir bir şekilde varma limanı ya da gösterilen yere teslim edilmesidir. Bu çalışmada deniz taşımacılığı ile sınırlı olmak kaydıyla, navlun sözleşmelerinin vergi hukukundaki yeri incelenecek ve bu hususlara ilişkin konulara açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Burada ...

Devamını Oku »