Yazar Arşivi: drmehmetbulut

Torba Kanun İle Getirilen Mali Af Uygulamasının Sosyal Güvenlik Borçlarına Yansıması

1. GİRİŞ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile gerek sosyal güvenlik sistemine gerekse de çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler ve değişiklikler hayata geçirilmiştir. Ancak söz konusu kanunun belki de en radikal ve dikkat çeken yönü “tahsilatın hızlandırılması” başlığı altında ...

Devamını Oku »

2011 Yılında Tüccar Sınıflarına İlişkin Sınırlar Ve İdari Para Cezası Uygulamalarına Etkisi

GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarına bazı hükümler doğrudan veya dolaylı olarak vergi kanunlarında yer alan düzenlemelerle ilişkilendirilmiştir. Özellikle 216 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrudan veya dolaylı olarak sosyal güvenlik uygulamalarına yön vermektedir. Bu doğrultuda göze çarpan en çarpıcı ilişki ise 216 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176 ila 180. maddeleri arasında düzenlenmiş olan ...

Devamını Oku »

Sosyal Güvenliğe İlişkin Prim Ve Para Cezalarında İndirim Hangi Hallerde Mümkündür?

1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik sistemimizde daha önceden uygulama alanı bulmamış yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Sosyal güvenlik uygulamalarına genel bir çerçevede bakıldığında bazı hükümlerinin doğrudan veya dolaylı olarak vergi kanunlarında yer alan düzenlemelerle ilişkilendirildiği göze çarpmaktadır. Özellikle 216 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrudan veya dolaylı ...

Devamını Oku »