Yazar Arşivi: ekremtasbasi

Yetim Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması

I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun uyarınca uzun vadeli sigorta kolları malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarıdır. Ölüm sigortası kapsamında hak sahiplerine ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği yardımları yapılmaktadır. Bu makalede ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları, ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması ile aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasından bahsedilecektir.             II- ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR ...

Devamını Oku »

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Temininde Acil Hallerde SGK’nın Ödeme Esasları

I-GİRİŞ Sağlık Uygulama Tebliği[1](SUT) uyarınca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri sağlık kuruluşları arasında sayılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu sürekli olarak ilaca ve tıbbi malzemeye ulaşımı kolaylaştırma yönünde çalışmakta ve bu yönde adımlar atmaktadır. Bu bağlamda acil hallerde ilaç ve tıbbi malzeme temininin ayrı bir önemi vardır. Bu makalede ...

Devamını Oku »

Sağlık Hizmet Sunumunda Tedavi Türleri Ve Buna İlişkin Ödeme Esasları

I. GİRİŞ Ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yeterince ve zamanında yararlanmaları sosyal devlet olmanın gereklerinden birisidir. Vatandaşların sağlıklı kalabilmeleri ve hastalıkların erken evrelerde tedavi edilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda tedavi türleri çeşitli adlarla sınıflandırılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmet bedelleri karşılama usul ve esasları dikkate alındığında bunlar ayaktan, yatarak ve günübirlik tedavi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ...

Devamını Oku »

İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesi

I.GİRİŞ 13/3/2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası değiştirilmiştir. Söz konusu ...

Devamını Oku »

İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Ve Sigorta Primi Kesintisi Yapılması

I.GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen iş güvencesi işçilerin işten atılma korkuları olmadan çalışmalarını sağlayan önemli bir düzenlemedir. İş sözleşmesinin geçersiz sebeple feshedildiğini ileri süren işçi işe iade davası açabilmektedir. İş Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, ...

Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortalısı Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerden Alınabilecek İlave Ücret Oranları

I.GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler ...

Devamını Oku »