Yazar Arşivi: erhanyasaran

Gayrimenkul Alım-Satım Harçlarında 5766 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Değişiklik

Harçlar devletin vatandaşlarından gördüğü hizmetlerin maliyetlerine katılma payı olarak aldığı yasal yükümlülüklerdendir. Yine yasal yükümlülük olan vergiler herhangi bir hizmet yada işlem karşılığı olmaksızın alınırken harçlar belli işlem ve hizmetler karşılığı olarak alınır. Bu teorik farklılığa rağmen uygulamada harçlarda vergi gibi değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, 492[1] sayılı Harçlar Kanununun 57’nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı 4 sayılı tarifede ...

Devamını Oku »

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

GİRİŞ   Bilindiği üzere, “Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 5838 sayılı yasanın 18’inci maddesi ile “Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkındaki” yasaya eklenen geçici 2’nci madde ile 31.12.2009 tarihine kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kılınmıştır. Yapılan düzenleme ile çekte vade kavramına 2009 yılı sonuna kadar işlerlik kazandırılarak uygulamada sıklıkla karşılaşılan ...

Devamını Oku »

Barter Sisteminin Genel Esasları, Hukuki Durumu Ve Muhasebe Kayıtları

  GİRİŞ Son dönemde yaşanan küresel krizlerin yarattığı tahribat bir çok girişimciyi yeni alternatif finansman kaynakları arayışına sevketmiş olup bu durumŞamanla dikkatlerin barter sisteminin üzerinde toplanmasına yol açmıştır. Gerçekte malın malla değiştirilmesini ifade eden takas sisteminin daha gelişmiş bir hali olan barter sistemi, özellikle iletişim ve bilişim teknolojisinin de yaşanan gelişmelere paralel olarak diğer finansal piyasaların yanında, yardımcı bir finansman ...

Devamını Oku »