Yazar Arşivi: ertanguvendi

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Ve Bazı Özellikli Durumlar

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koşulların sağlanması ...

Devamını Oku »

Hisse Senedi Ve Diğer İştirak Hisselerinin Satışında Kdv Karmaşası

I. GİRİŞ   Hisse senedi teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının düzenlendiği 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi ile yürürlük tarihi 31.12.2004 olmak üzere 5281 sayılı Kanunla mezkur fıkraya eklenen ve bazı şartlara bağlı olarak iştirak hisselerinin satış ve devrine yönelik katma değer vergisi istisnası getiren -r- bendinin kapsamı ve istisna uygulamasına yönelik olarak tereddütler ...

Devamını Oku »