Yazar Arşivi: guvenkarakoc

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki Sorumluluk Müessesesi, Mahiyeti, Çeşitleri Ve Uygulamaları

1-GİRİŞ: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde vergi sorumlusu kavramı açıklanmıştır. Katma değer vergisinde esas olarak mükellefin beyanı üzerine ve gerçek usulde vergilemenin yapıldığı 37. maddesinde belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda gerçek usulde vergilemeden sapmalar olmuş zamanında götürü usulde katma değer vergisi uygulaması getirilmiş fakat bu uygulama 4369 sayılı kanunla 1.1.1999 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun dışında gerçek usulde katma ...

Devamını Oku »

Vergi Tarhiyatlarına Karşı Mükelleflerin Ve Ceza Sorumlularının Başvuru Yolları

1-GİRİŞ: Verginin tarhı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye verginin tarhı denmektedir. Vergileme sürecinin ilk aşaması olan verginin tarhı sonucunda mükelleflerin ve ceza sorumlularının vergi ve ceza tarhiyatlarına karşı hangi başvuru yollarının olabileceği yazımızın konusunu oluşturmaktadır. ...

Devamını Oku »

Özel Tüketim Vergisinde Tecil-Terkin Müessesesi Ve Uygulamaya İlişkin Sirkülerler, Tebliğler, Özelgeler

1-GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan dolaylı bir harcama vergisidir. Özel Tüketim Vergisi tüketim harcamaları üzerinden alınan tek aşamalı ve dar mükellef kapsamlı bir vergidir. 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve yayılı muamele vergisi olan Katma Değer Vergisinden sonra 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi ile dolaylı vergileme alanındaki farklı vergiler (akaryakıt tüketim vergisi, akaryakıt fiyat istikrar payı, ...

Devamını Oku »