Yazar Arşivi: hakanhasturk

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunmalarına Rağmen İşleme Alınmayan Yapılandırma Talepleri İle İlgili Düzenleme Yapıldı.

  I-GİRİŞ               Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca 5510 sayılı ...

Devamını Oku »

Hiç Tescil Edilmemiş Veya Tescil Edilmiş Olmaklar Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmayan İhale Konusu İşler Ve Özel Bina İnşaat İşyerlerinde Asgari İşçilik Hesabı

  I-GİRİŞ   İnşaat sektörü ülkemizde de ekonominin ileri ve geri bağlantılarıyla ekonominin itici gücüdür. Bununla birlikte, Türkiye’deki inşaatların % 90’ından fazlası özel sektörün yaptığı inşaatlar olduğu halde, inşaat sektöründen Kuruma bildirilen sigortalıların ancak % 8’i özel sektörün yaptığı inşaatlardan bildirilmektedir. Bunun sonucunda da, bir otokontrol tedbiri olarak, özellikle özel bina inşatları ve ihaleli işlerden belli oranların altında Kuruma işçilik ...

Devamını Oku »

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Çerçevesinde Portör Muayenenelerinin Ve İşverene Getirdiği Sorumluluklar

I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ile mücadele projesi , Türkiye’de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi kavramının son derecede yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin ...

Devamını Oku »