Yazar Arşivi: kemalunlu

Varlık Barışı Uygulamasında Son Günler

  1- GİRİŞ 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun’un[1]amacı, gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır. ...

Devamını Oku »

Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Ve Tobin Vergisi

1. Giriş       Global mali piyasalar günümüz itibariyle büyük bir derinlik kazanmış bulunmaktadırlar. Bu piyasalarda oluşan günlük işlem hacmi mal ticaretinin yaklaşık kırk katına ulaşmaktadır. Bu ise ikili bir yapı ortaya çıkarmakta; bir tarafta reel ekonominin gerçekleri, diğer tarafta paradan para kazanmayı amaçlayan finans kapital dünyası yer almaktadır. Kısa süreli sermaye hareketlerinin meydana getirdiği büyük fon birikimi ve ...

Devamını Oku »

Zararlı Vergi Rekabeti Ve Vergi Cennetleri

Giriş : Artan küreselleşme sonucu vergileme alanında en belirginleşen kavramların başında “vergi rekabeti” gelmektedir. Gerek küreselleşmenin getirdiği liberalizasyon gerekse, “iletişim ve enformasyon alanındaki gelişmeler” ve “hızlı teknolojik gelişimlerin” sonucu artan faktör hareketliliği ülkeler arasında vergi rekabetini artırmıştır. Son yıllarda vergi rekabeti ve sonuçları hem akademik hem de politik platformlarda geniş tartışmalara konu olmaktadır. Vergi rekabeti, kaynakların daha etkin kullanımını sağlama ...

Devamını Oku »

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

Giriş Özel hukukta zamanaşımı, kazandırıcı (iktisabi) zamanaşımı ve düşürücü (iskati) zamanaşımı olmak üzere iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Kazandırıcı zamanaşımı, bir eşya hukuku kurumu olarak, bir ayni hakkın (özellikle mülkiyet hakkının) belli şartlarla belli süre devam eden zilyetlik sonucu kazanılmasını ifade etmektedir. Düşürücü zamanaşımı ise, borçlar hukuku kurumu olarak, belli bir süre içinde hakkını talep etmemiş olan alacaklının, alacağını dava yoluyla ...

Devamını Oku »