Yazar Arşivi: mehmetdemirci

Sosyal Güvenlik Alacaklarında Yeni Uygulama

  I-GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürebilir amacını ve işlevini devam ettirebilmesi için 6183 sayılı kanuna istinaden takipte olan alacaklarını tahsil edilme noktasında; borçlarını ödemeyenler için gerek menkul gerekse gayri menkul mallarını üzerine haciz koyup ilgili kanunlar çerçevesinde ihale usulü ile satmak, mahsup yapmak, maaştan kesinti yapmak…. Vb. şekilde ...

Devamını Oku »

Eksik Gün Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ve İşverenlerin Genel Hataları

I-GİRİŞ   Bilindiği üzere İşverenler çalıştırmış olduğu sigortalıları 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası gereği 8 inci maddesine istinaden işe girişini yapmak ve çalıştığı sürece 30 gün üzerinden sigortalı olarak Aylık Prim Hizmet bildirgesi ile kuruma bildirmekle mükelleftir. İşveren aynı zamanda ay içinde eksik çalışan işçileri de yine aynı kanun gereği ay içerisinde eksik çalışması olması halinde kanunun 86. ...

Devamını Oku »

Lise ve Dengi Okul Öğrencileri ve Genel Sağlık Sigortası Borçları

I-GİRİŞ   5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun 92. Maddesinde ‘’Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur.’’ İfadesi ile ülkemiz tüm vatandaşlarının gerek fiilen çalışamaya bağlı gerekse genel sağlık sigortası uygulamasından dolayı sosyal güvenlik şemsiyesinin altına alınması hedeflenmiştir. Genel Sağlık Sigortası ...

Devamını Oku »

Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası

I-GİRİŞ   Ülkemizde 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilen Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, çalışma hayatında büyük bir kesmi kapsayan Kısmi süreli 30 günden az çalışan ve sigorta primleri eksik yatan kişilerin bu uygulama karşılamasındaki durumu ve yapması gerekenler makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Makalemizin devam eden bölümlerinde kısmi süreli çalışmanın tanımları ve ilgili kanunlardaki yeri hakkında bilgi verilecektir.   II-  KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ...

Devamını Oku »

Yeşil Kart Tarih Oluyor , GSS De Yeni Dönem Başlıyor……

I-GİRİŞ   Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye de yeşil kart  hizmetlerden aktif olarak faydalanan yaklaşık 9 milyonun vatandaşımızın olduğu bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve Yeşil Kart Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3` ünden az ...

Devamını Oku »

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Meslek Edindirme, Geliştirme Ve Değiştirme Eğitimine Katılan Kursiyerlerin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Yeri

I-GİRİŞ Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişlik göstergesinden en önemlisi olan Ekonomik Gücün içinde yerini ve güncelliğini sürekli koruyan kalifiye insan gücün, istihdamın artırılmasında ve yeniliklere uyum sağlanması konusunda ülkeler ulusal ve uluslararası politikalarını bu yönde şekillendirmekte ve bu kapsamında çalışmalar yaparak çeşitli önlemler almaktadır. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de piyasanın ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü oluşturma ve arttırma konusunda Türkiye İş ...

Devamını Oku »

İşten Çıkış Bildirgelerin Uygulanan İdari Para Cezalarında Yeni Düzenleme

I-GİRİŞ       İşverenler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun çerçevesinde bir işçinin işe başlamasından önce kanunun Sigortalının bildirimi ve tescili başlıklı 8. Maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11.ve 15 maddelerine göre işe giriş bildirgesini vermekle mükellef olduğu gibi aynı zamanda kanunun Sigortalılığın sona ermesi başlıklı 9.maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14.maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin işten çıkışını ...

Devamını Oku »