Yazar Arşivi: mehmetkara

SGK’nın Prim Affına Halen Başvurabilinir Mi?

I-                   Giriş Günümüz ekonomi koşullarında sigortalılar veya işverenler çeşitli sebeplerle ödeme zorluklarına düşebilmektedir. Belirli bir süre ödenmeyen primlerin üzerine yasal faiz uygulandığında toplam borç daha da artmaktadır. Şayet borç çok eski bir döneme ait ise faiz borcu anaparayı geçebilmektedir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile ödenemeyen prim ve diğer alacakları yeniden yapılandırarak sigortalı ve ...

Devamını Oku »

50 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran Özel Sektör İşyerleri İçin “Eksik Gün Bildirim Formu(Ek-10)” Kaldırıldı

I-                   Giriş Bir veya birden fazla işverenin çalıştırdığı kişilerin sigortalılık bildirimi yasal zorunluluktur. Çalışma hayatında sigortalılar ay içerinde tam olarak diğer bir ifade ile otuz gün çalışabildiği gibi çeşitli sebeplerle eksik çalıştığı dönemler de olabilir. Eksik çalışan dönemlerde işverenler sigortalıların çalıştığı gün kadar bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverenlerden sigortalıların 30 günden az çalıştığı dönemlerde eksik gün bildirim formu ...

Devamını Oku »

Kesinleşmemiş Mahkeme Kararları Yeniden Yapılandırma Kapsamına Dahil Edildi

1- Giriş Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ödenemeyen prim ve diğer alacakları yeniden yapılandırarak sigortalı ve işverenleri ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Farklı tarihlerde SGK prim ve diğer alacalarla ilgili yeniden yapılandırma çalışmaları yapılmıştır. Son olarak 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ...

Devamını Oku »

6111 Sayılı Torba Kanun Öncesi Ve Sonrasında İstirahatlı Dönemlerin SGK’ya Bildirilmesi

I- Giriş: Çalışanların, hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması geçici iş göremezlik olarak adlandırılmaktadır. Başka bir ifade ile geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince çalışamama hâlidir. Geçici iş göremezlik ödeneği ise; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, ...

Devamını Oku »

Evlenme Yardımı Dul Eşin Maaşından Kesilir Mi ?

I- Giriş: Evlilik, toplumun en küçük birimi olan ailenin oluşması için atılan ilk adımdır. Ancak günümüzde bu mutlu olayın gerçekleştirilmesi parasal açıdan ailelere yük getirebilmektedir. Bu çerçevede daha önceden babası vefat etmiş olan ve babasından yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetim aylıklarının kesilmesi ve özellikle evliliklerine destek olmak amacıyla halk arasında “Çeyiz Parası” olarak bilinen ...

Devamını Oku »

Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretlerinin Hesaplanması

I- Giriş Geniş anlamıyla fazla çalışma; üretimin arttırılması, üretim faaliyetlerindeki aksamaların önlenmesi, işletme ve toplumun bazı acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla normal iş süreleri üzerinde yapılan artışlardır. İşin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle işverenin fazla çalışma yaptırması mümkündür. Ancak işçinin rızası olmadıkça fazla çalışma yaptırılamayacaktır. Diğer taraftan, günümüz iş hayatında, işçilerin genellikle fazla çalışmalarının ücretlerini alamadıkları, bazen de asıl ücretin ...

Devamını Oku »